MENU

Buurtbemiddeling

Heb je een conflict met je buren of met je buurtgenoten en wil je (beiden) tot een oplossing komen? Doe dan geheel gratis een beroep op het Buurtbemiddelingsproject in Valkenswaard!

Buurtbemiddeling in ‘t kort
Vanuit buurtbemiddeling ondersteunen vrijwillige buurtbemiddelaars buurtbewoners/buren in het vinden van oplossingen voor problemen en conflicten in de buurt. Cordaad Welzijn en Lumens Valkenswaard werken in dit project samen met deskundige vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen hierin ook ondersteuning door professionals.

Hoe werkt het?
Vaak worden klachten en buurtproblemen aangemeld via maatschappelijke organisaties in Valkenswaard, o.a. bij de Woningcorporatie, Politie, Huisarts of een Buurtorganisatie. Soms is een gesprek met de coördinator van Lumens Valkenswaard al voldoende om het conflict een positieve wending te geven. Lukt dat niet, dan kunnen de vrijwillige buurtbemiddelaars contact opnemen met de betrokken buurtbewoners. Vaak is het voor buurtbewoners moeilijk om het gesprek met elkaar aan te gaan. Door bemiddeling van de vrijwillige buurtbemiddelaars worden de buurtbewoners hierin ondersteund.

De vrijwilliger buurtbemiddelaars zijn de bruggenbouwers van het contact tussen de buurtbewoners. Zij proberen met de medewerking en wederzijdse inzet van beide kanten de situatie bespreekbaar te maken.
De buurtbewoners hebben hierin zelf de regie en zijn ook zelf verantwoordelijk voor een goede voortgang van de bemiddelingsgesprekken. De gesprekken zijn vertrouwelijk en vinden op vrijwillige basis plaats.

Zelf rechtstreeks aanmelden?

Aanmelden voor bemiddeling kan bij contactpersoon
Patricia van Asten-Visser
06-51800948
p.van.asten@lumenswerkt.nl

Aanmelden als vrijwilliger kan bij contactpersoon
Frank Toonen
06-39844550
franktoonen@cordaadwelzijn.nl

Locatie

Hofnar 16
5554 DA Valkenswaard

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur

Ga terug