MENU

Beginnen in een leeg huis


Met haar achtergrond in de sociale pedagogiek en onderwijskunde begon Jet van Moorsel jaren geleden als vrijwilliger bij een asielzoekerscentrum in Budel. Nu is ze al bijna vijfentwintig jaar coördinator van het vluchtelingenwerk in Veldhoven.

In die tijd is de groep nieuwkomers erg veranderd. Jet: “In de jaren negentig kwamen de vluchtelingen in Nederland vooral uit Joegoslavië, Roemenië, Polen, Ethiopië, Iran en Somalië. Nu komen de meeste mensen uit Syrië en Eritrea.” De nadruk ligt op de eerste opvang. “Op het moment dat nieuwe statushouders zonder inkomen en zonder kennis van de Nederlandse taal en samenleving in een leeg huis in Veldhoven terecht komen, begint onze begeleiding. Dat die begeleiding goed verloopt, is mede te danken aan de prettige samenwerking met de gemeente en wooncorporaties. En natuurlijk aan het team. We zijn momenteel met drie beroepskrachten en zes vrijwilligers.”

Veldhoven haalde al verschillende keren de landelijke pers met de kamergewijze huisvesting van statushouders. Jet: “In Veldhoven wonen alleenstaande vluchtelingen meestal met drie tot zes personen in één huis. Dat bespaart binnen de gemeente veel woonruimte. Veldhoven doet dit al zeker twintig jaar.” Soms is er wat extra hulp nodig om het samenwonen goed te laten verlopen. “We maken bijvoorbeeld weleens een poetsrooster, zodat de bewoners om beurten het huis schoonmaken. Als er in een huis iets aan de hand is nodigen we alle bewoners tegelijk uit voor een gesprek, vaak samen met de woonstichting. Dan worden er heel duidelijke afspraken gemaakt.”

Ook in Veldhoven draait het bij de begeleiding van nieuwkomers allemaal om zelfredzaamheid. “In het begin helpen we de vluchtelingen proactief, dan regelen we in principe alles voor hen. Na enkele weken verandert dat in reactief werken, dan helpen we mensen alleen als ze met vragen, brieven, formulieren etc. naar ons inloopspreekuur komen. We lopen hen niet achterna en dringen geen hulp op. We vinden het heel belangrijk dat een vluchteling baas blijft over zijn eigen leven. Dat werkt goed: we hebben in Veldhoven bijvoorbeeld geen vluchtelingen in de schuldsanering. Daar ben ik toch wel trots op.”

Jet van Moorsel: ‘We vinden het heel belangrijk dat een vluchteling baas blijft over zijn eigen leven’


Ga terug