MENU

Kooklessen als instrument


Marlon Korsten is jongerenwerker in Valkenswaard en Heeze-Leende. Ze wil heel graag dat het jongerenwerk meer bekendheid krijgt, want daar ontbreekt het soms nog aan.

“We willen natuurlijk dat iedereen ziet wat een jongerenwerker kan betekenen voor opgroeiende jongeren. We worden niet voor niets soms tweede moeder of grote zus genoemd door de jongeren met wie we werken. Dat is een groot compliment. Maar voor veel mensen is onze rol niet helemaal helder. Dat komt mede doordat we een soort brugfunctie vervullen, een bemiddelende rol tussen jongeren en buurt, of tussen jongeren en instanties. Dat lijkt vaag, maar dat is het niet.”

Net als in andere Cordaad-gemeenten draait het jongerenwerk in Valkenswaard voor een groot deel om preventie. Voorlichting op scholen is daarom een kernactiviteit. Sociale media, groepsdruk, verslaving, pesten, seksualiteit en relaties: alle onderwerpen komen voorbij. “Op dit moment geven we voorlichting over groepsdruk, met name in groep zeven en acht. Deze leerlingen zitten net voor de overstap naar het middelbaar onderwijs, waar groepsdruk een grotere rol gaat spelen. Met sociale media wordt dat nog eens extra versterkt, alle leerlingen hebben immers een smartphone. Scholen zoeken manieren om hier het beste mee om te gaan. Omdat wij thuis zijn in de belevingswereld van jongeren, kunnen we daar goed op inspringen.”

“We organiseren ook workshops voor jongeren. Koken is bijvoorbeeld heel populair. Samen koken is heel gezellig en je leert er ook nog iets van. Maar het heeft ook nog een ander doel. De kooklessen zijn een instrument waarmee de jongeren werken aan zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Ze leren dingen oppakken en organiseren, zelf verantwoordelijkheid nemen.” Plannen, organiseren en vervolgens doen: voor de jongeren van Marlon zijn het allemaal waardevolle lessen op de weg naar volwassenheid.

Marlon Korsten: ‘We willen dat iedereen ziet wat een jongerenwerker kan betekenen voor opgroeiende jongeren’


Ga terug