MENU

Dementievriendelijk Valkenswaard

Burgerinitiatief Dementievriendelijk Valkenswaard aan de slag

In Valkenswaard heeft een groep inwoners het (burger)initiatief genomen om te werken aan een Dementievriendelijke gemeenschap. Hierin werken inwoners en lokale organisaties samen om ervoor te zorgen dat mensen met dementie langer mee kunnen blijven doen.
Ook de gemeente wil haar medewerking verlenen aan het initiatief.
Inmiddels zijn er meerdere werkgroepen actief en is een facebookpagina online waar mooie voorbeelden gedeeld kunnen worden.

Reacties op vragenlijst dementievriendelijke gemeenschap
De initiatiefgroep is gestart met een vragenlijst aan de inwoners van Valkenswaard waar ruim 350 mensen op hebben gereageerd! Met behulp van stellingen werd gevraagd hoe dementievriendelijk Valkenswaard nu al is en waar nog wat te verbeteren valt. De uitkomsten lieten zien dat de grootste aandachtspunten zijn:
• kennis over dementie bij inwoners, bedrijven en instanties;
• zonder belemmering gebruik kunnen blijven maken van aanwezige faciliteiten zoals (sport)verenigingen en winkels door mensen met dementie;
• het contact tussen jongeren en ouderen in Valkenswaard.

Concrete acties door werkgroepen
Inmiddels zijn er meerdere werkgroepen aan de slag om concrete acties uit te werken. Denk aan cursussen over het herkennen van en omgaan met dementie voor bijvoorbeeld inwoners, vrijwilligers of ondernemers. Een facebookpagina waar mooie voorbeelden gedeeld kunnen worden. Er is samenwerking gezocht met scholen en een initiatief waarbij studenten al fietsend filmpjes maken in Valkenswaard. Mensen met dementie kunnen deze fietsroutes actief volgen met behulp van een fietstrainer. Ook zijn er ideeën voor een dementievriendelijke wandeling. In de bibliotheek is een speciale hoek met materialen voor en over mensen met dementie.

De initiatiefgroep probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er al is en hoopt in Valkenswaard een beweging op gang te brengen. Dat inwoners gaan zien dat eigenlijk iedereen wel iets kan doen. Komende tijd zul je meer van het initiatief gaan horen via de (sociale) media.

Meer informatie
Wil je meer weten, kijk op de facebookpagina van Dementie Vriendelijk Valkenswaard of neem contact op met René van Nieuwkuijk via Dementievriendelijk-valkenswaard@cordaadwelzijn.nl of bel met telefoonnummer 06-19 37 33 74


Deel bericht
Ga terug