MENU

Impuls Muziekonderwijs

De afgelopen periode hebben alle basisscholen een aanvraag gedaan voor de subsidieregeling “Impuls Muziekonderwijs”. Brede School Veldhoven en Art4U zijn daarbij de samenwerkingspartners en hebben de scholen begeleid met de subsidieaanvraag. Inmiddels is deze subsidie toegekend aan de 7 van de 12 scholen. De scholen voor wie de subsidie gehonoreerd is zullen in september 2018 van start gaan met het Impuls muziekprogramma. Op alle scholen die gebruik gaan maken van de Impulsregeling was Art4U al meerdere jaren werkzaam maar niet altijd schoolbreed en niet zo uitgebreid als nu via de subsidieregeling mogelijk is.

Art4U en de Brede School verzorgen een opleidingsroute muziek voor groep 1 t/m 8. Deze route is ontwikkeld op basis van de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan bij het coördineren en geven van muzieklessen in het basisonderwijs, Dit zowel binnen- als buitenschools, daarbij rekening houdend met de wensen en vragen van het primair onderwijs. Er wordt steeds een binnenschoolse lessenserie verzorgd door docenten van Art4U. Daarna kunnen leerlingen via het buitenschoolse aanbod van de Brede School verder gaan met muziek maken. Uiteraard sluiten de binnen- en buitenschoolse lessen naadloos op elkaar aan.
Verwachting is dat de aanvraag van de overige scholen ook gehonoreerd wordt.

foto


foto


Deel bericht
Ga terug