MENU

Over Cordaad Welzijn


Basisgegevens

Stichting Cordaad Welzijn is ontstaan uit de fusie tussen Stichting Stimulans Welzijn te Veldhoven en Stichting Paladijn, organisatie voor welzijn te Valkenswaard en is op 7 juli 2015 opgericht.
Statutaire vestigingsplaats: Veldhoven.
Rechtsvorm: Stichting.
Postadres: Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven.
Tel. 040-2533443
E-mail: contact@cordaadwelzijn.nl

De inschrijving van de Stichting vond plaats in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63717662.
Fiscaal nummer: 8553.69.139

Missie

“We zorgen ervoor dat iets gewoon is en blijft, dicht bij huis. Wij verbinden mensen en zetten ons in voor iedereen die regie over ‘t leven wil behouden of (terug) wil krijgen.”

Visie

Opgroeien, leven, ouder worden. Allerlei zaken die zo gewoon lijken. Toch kan iemand hiermee worstelen of in een situatie terecht komen dat het niet meer zo gewoon is. Dat plan je vaak niet.

Cordaad Welzijn werkt oplossingsgericht aan ondersteuning en interventie. Op individuele basis en collectief. We doen dit voor diegenen die het op basis van ons deskundige oordeel nodig hebben, ongeacht afkomst, bagage, en levensovertuiging, dichtbij en eenvoudig. Iemand kan bij ons binnenlopen of door een van onze (zorg)partners worden doorverwezen; of we treffen iemand op de vele plekken waar we aanwezig zijn, in de buurt, op die plekken waar mensen komen.

Wij bieden praktische ondersteuning, bijvoorbeeld door het inzetten van een maatje of vrijwilliger. Ook zorgen we door middel van laagdrempelige informatie, advies, coaching, training en scholing ervoor dat mensen zich vroegtijdig bewust zijn van ontwikkelingen, eigen kunnen en de noodzaak van ondersteuning. We bouwen een duurzame relatie op met de personen zelf, met de wijk waarin ze wonen of de vereniging waarvan ze lid zijn. Daarnaast zetten we in op sociaal-maatschappelijke, professionele ondersteuning.

Financiële verantwoording

Cordaad Welzijn wordt gefinancierd vanuit publieke middelen, grotendeels vanuit subsidie op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht door de gemeentelijke overheid. Daarnaast vindt er fondsenwerving plaats bij goede doelen en fondsen. De Stichting kent een beperkt vermogen dat is opgenomen in het beknopte financieel jaarverslag. Bij het opstellen van de jaarrekening volgt Cordaad Welzijn de richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 (kleine organisaties zonder winststreven).
Zie ons financieel jaarverslag.

Jaarverslagen 2017

Hieronder treft u de jaarverslagen 2017 aan:
Jaarverslag 2017 Cranendonck
Jaarverslag 2017 Heeze-Leende
Jaarverslag 2017 Valkenswaard
Jaarverslag 2017 Veldhoven

Bestuur en Raad van Toezicht (RvT)

Het uitgangspunt van bestuur en RvT is het streven naar goed toezicht, maximale verantwoording en transparantie. Cordaad Welzijn werkt met een code voor goed besturen. Cordaad Welzijn heeft een directeur/bestuurder en een RvT.

Samenstelling

Het bestuur wordt gevormd door de Robert Tops, directeur/bestuurder.

Robert (1980) was jarenlang actief in de lokale politiek. Al tijdens zijn studie Beleids- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg (drs.), was hij actief. Hij was voorzitter van de PvdA-fractie en woordvoerder op met name het maatschappelijk domein, bestuursaspecten van de gemeente en gemeentefinanciën. ‘Een focus op inhoud en het beste voor Veldhoven,’ zo stelde burgemeester Mikkers bij Roberts afscheid van de Raad in juli 2015, na bijna 10 jaar.

Robert was actief als beleidsmaker, manager en adviseur op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling en sociale zaken bij een aantal gemeentes. Van het vangnet en armoedebeleid voor de zeer kwetsbare burgers, de invoering van de Wmo tot landelijke onderzoeken over het functioneren van dit beleid. Hij kent de verhalen van kwetsbare burgers, beleidsmakers en beslissers.

Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar het maatschappelijk middenveld. Met de poten in de klei. Als directeur van regionale welzijnsorganisatie Paladijn heeft hij kunnen bouwen aan lokaal welzijnswerk. Op 1 juli 2015 is Paladijn (Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard) gefuseerd met Stimulans, de Veldhovense welzijnsinstelling. Omdat het raadslidmaatschap in zijn optiek niet te combineren is met een functie van bestuurder bij een Veldhovense instelling, heeft Robert zijn zetel teruggegeven aan de Partij van de Arbeid. In zijn optiek is het onmogelijk om zowel als bestuurder afhankelijk te zijn van een subsidierelatie en de besluiten die je daar als raadslid over moet nemen.

Robert is vader van 2 kinderen, woont samen in de Veldhovense wijk Noordrand/Meerstraat.

Nevenfuncties:
* lid van het bestuur (algemeen lid) van de PvdA afdeling Veldhoven
* lid van de klankbordgroep FHSS (Fontys Hogeschool voor Sociale Studies)

De Raad van Toezicht
  • Peter Vereijken, voorzitter (website)
  • Wiel Berden, vice-voorzitter (linkedin)
  • Hans Timmermans, lid (linkedin)
  • Frank Simons, lid
  • Karen Gielis, lid
Beloningsbeleid

De specificatie van het beloningsbeleid voor de bestuurder maakt onderdeel uit van het jaarverslag.
Zie ons financieel jaarverslag.
Alle personeelsleden van Cordaad Welzijn worden conform de in de CAO-Sociaal Werk vastgestelde richtlijnen beloond, zo ook de bestuurder van Cordaad Welzijn. Daarnaast ontvangen de leden van de RvT een vergoeding op basis van het door de vakvereniging Sociaal Werk Nederland, voorheen MOGroep, voorgesteld beleid.

ANBI-status

Cordaad Welzijn heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status van de belastingdienst gekregen. Een organisatie kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om de ANBI status te hebben en te behouden, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Overige informatie
  • Cranendonck met als kernen Budel, Budel-Schoot, Budel – Dorplein, Maarheeze, Soerendonk en Gastel
  • Heeze-Leende met de Heeze, Leende, Leenderstrijp en Sterksel
  • Valkenswaard met als kernen Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard
  • Veldhoven met als kernen Veldhoven, Meerveldhoven, Oerle en Zeelst

Inwonersaantallen per 26 februari 2018
- Cranendonck – 20.337
- Heeze/Leende – 15.884
- Valkenswaard – 30.516
- Veldhoven – 44.724

Oppervlakte:
- Cranendonck - 28.14 km2
- Heeze-Leende - 105.12 km2
- Valkenswaard - 56.50 km2
- Veldhoven - 31,92 km2

Gegevens per 30/04/2017