MENU

Privacy en klachtenRegelementen

Hier vindt u het privacyreglement van Cordaad Welzijn
Hier vindt u het klachtenreglement van Cordaad Welzijn

Klachtenformulier Cordaad Welzijn

Persoonlijke gegevens
Omschrijving klacht(en)

Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?

Gewenste oplossing / reactie

Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wenst: Wat zou dat dan zijn?

Voorheen telefonisch contact

Heeft u al telefonisch contact gehad over de klacht, en zo ja met wie, en wat is daar uit gekomen?

Terug naar boven