MENU


Beste lezer,

Wat een bijzondere tijden. Voor de een afgelopen weken beangstigend, voor de ander leek Corona een ver van je bed show. Maar al met al kunnen we zeggen dat alle maatregelen een steeds grotere impact hebben. Op jezelf, op je omgeving en op onze samenleving. Dat vraagt veel van iedereen!

Cordaad Welzijn besloot op 9 maart 2020 tot nadere maatregelen omtrent Corona. Een dag later, op 10 maart 2020, kregen wij het advies alle groepsactiviteiten te staken. Een besluit met impact, dat beseffen wij terdege. In de 50 jaar die we bijna bestaan, een unieke situatie. Maar omdat wij onze rol, en de bijzondere positie daarin van mensen die kwetsbaar zijn, serieus nemen, een goed besluit.

In de dagen die volgden hebben we de maatregelen op basis van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het Rijk gevolgd en het beleid verscherpt.

Op deze pagina geven wij onze maatregelen weer.
Ik wens je veel succes en gezondheid toe.


Met vriendelijke groet,

Robert Tops
direceur/bestuurder Cordaad Welzijn

Onze maatregelen (tot 1 juni 2020)

De maatregelen zoals het Rijk verscherpt advies aangeeft, blijven bestaan Het algemene advies blijft luiden:
* was je handen regelmatig;
* schud geen handen;
* nies of hoest in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoeken;
* houd gepaste afstand van de ander.


Daarnaast hebben wij verdere maatregelen genomen:

Alle groepsbijeenkomsten, spreekuren en activiteiten gaan niet door. Daar zijn simpelweg een groot aantal mensen. Sociaal contact wordt immers ontraden. Alleen zo perken we het virus in. Voor ieders veiligheid.

Wel staan we graag voor u klaar!

  • via de telefoon;
  • via e-mail;
  • door beeldbellen, bijvooorbeeld via WhatsApp of Skype ;
  • in het geval van spoed.


Specifieke hulp #coronahulp

- Klik hier voor #Coronahulp in Veldhoven
- Klik hier voor #Coronahulp in Cranendonck
- Klik hier voor #Coronahulp in Heeze-Leende
- Klik hier voor #Coronahulp in Valkenswaard


Dat vraagt om uitleg.

Wij zorgen ervoor dat als de nood echt hoog is, er voor jou ondersteuning is. Bijvoorbeeld als je de deur niet meer uit kunt om boodschappen te doen, dan kunnen wij (tijdelijk) ondersteuning regelen. Dat geldt ook voor bijzonder- of dringend artsenbezoek. Wij kunnen zoals gebruikelijk daarbij zorgen voor vervoer en kunnen - als je dat op prijs stelt - zoals gebruikelijk ook met je mee op bezoek, zodat we samen achteraf het verhaal van de arts nog eens kunnen bespreken.

Dat doen we normaal ook, maar nu letten we op basis van jouw en onze veiligheid extra op. Daarom kan het zijn dat je niet altijd geholpen kunt worden, bijvoorbeeld omdat het niet acuut is, er is dan geen spoed en noodzaak.


Bereikbaarheid en vragen.

Wij blijven bereikbaar via de telefoon, zoals je dat van ons gewend bent.
Ons centrale nummer is 040 - 253 34 43.
Bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 16.00 uur.
Op vrijdag zijn wij bereikbaar tot 13.00 uur.
Ook kun je ons een e-mailbericht sturen via: contact@cordaadwelzijn.nl.

Wil je rechtstreeks contact opnemen met een van onze medewerkers? Klik dan hier.

Ga terug