MENU

In Valkenswaard is een ontmoetingsgroep voor blinden en slechtzienden, genaamd Inzicht.

Al meer dan 10 jaar zorgen vrijwilligers twee keer in de maand voor een gezellige middag voor mensen met een visuele beperking waarbij rekening gehouden wordt met hun wensen en beperkingen.

De bijeenkomst wordt gestart met een kopje welkomstkoffie of -thee, uiteraard met iets lekkers. Ondertussen wordt er gezellig gekletst en worden ervaringen uitgewisseld. Daarna vinden er activiteiten plaats die de bezoekers graag willen doen, bijvoorbeeld sjoelen, kaarten, quizzen of creatieve activiteiten. In december wordt er een speciale kerstlunch verzorgd door de gastvrouwen.

De bijeenkomsten vinden iedere 2e en 4e donderdag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur plaats in de Kooningszaal van de Ontmoetingskerk in de Julianastraat in Valkenswaard.

Mensen die niet in staat zijn om zelf te komen worden door vrijwilligers gehaald en na afloop weer thuisgebracht. Ook mensen van buiten Valkenswaard zijn welkom maar moeten dan wel zelf voor vervoer zorgen.
Voor deze middagen wordt een bijdrage gevraagd van € 4,—. Voor het halen en brengen € 2,50.

Heb je vragen of wil je je aanmelden?
Neem dan contact op met Anneke Maas-van Bommel, 06 – 39 03 54 54 of stuur een e-mail naar annekemaas@cordaadwelzijn.nl
Je kunt ook een bezoek brengen aan Cordaad Welzijn in de Bibliotheek van Valkenswaard gelegen aan de Hofnar 12.
Anneke Maas-van Bommel is aanwezig van 09.00 tot 12.30 uur.


Ga terug