MENU

Welkom!

Fijn dat je dit verslag hebt opgezocht. Wij zijn Cordaad Welzijn, de welzijnsorganisatie voor de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Veldhoven. Daar werken we aan participatie, een goede start voor statushouders, veilig jezelf kunnen ontwikkelen en weten wat er speelt voor jeugd en actief zijn via cultuur en sport. Over deze inzet vertellen we graag, omdat het in onze optiek belangrijk is wat we doen en we vertellen over de effecten die het oplevert. Een maatschappelijke investering, met maatschappelijke impact.

Hieronder treft je het jaarbeeld 2018 aan. In het afgelopen jaar hebben we veel mooie projecten gerealiseerd. Daar laten we je graag iets meer van zien. Door al deze activiteiten weten we signalen op te vangen en ontwikkelingen in te zetten waar anderen wegkijken of afhaken. Samen met onze ketenpartners onderwijs, politie, CJG, woningbouwcorporaties en gemeente hebben we hier grote slagen in gemaakt. Maar met name met de inwoners van onze kernen en wijken.

Daarbij werken we met zo’n 50 professionals, 650 vrijwilligers en 45 stagiaires binnen de organisatie Cordaad Welzijn. De energie die we samen opleveren en de impact die wat we daar mee hebben, is de unieke combinatie van Cordaad Welzijn. Een kort inzicht geven we via dit jaarverslag.

Veel kijk- en luisterplezier,
met name namens onze vrijwilligers, stagiaires en collega’s,

Robert Tops
Directeur/bestuurder.

Jaarbeeld 2018
Jaarbeeld 2018

Ga naar onze homepage

Ga terug