MENU

Maatjesproject


Het Maatjesproject is voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Dat kan op allerlei gebied zijn, bijvoorbeeld omdat:

  • er sprake is van een verliessituatie;
  • iemand moeite heeft met het bijhouden van de administratie;
  • iemand lid wil worden van een vereniging of vrijwilligerswerk wil doen, maar de drempel niet over durft;
  • …… vul maar in: er is veel mogelijk.

Wat bieden we deelnemers? Iemand die gebruik wil maken van het Maatjesproject kan van ons verwachten dat er een geschikte vrijwilliger gevonden wordt.

Wat vragen we van de deelnemer? Van de deelnemer verwachten we dat hij/zij open staat voor de inzet van de vrijwilliger, adviezen ter harte neemt en zelf tijdens de periode dat de vrijwilliger komt ook initiatieven toont. De deelnemer vertelt in ieder geval datgene aan de vrijwilliger dat belangrijk is om het uiteindelijke doel te behalen.

Heb je interesse om als deelnemer gebruik te maken van het Maatjesproject? Meld je dan aan bij de Coördinator Vrijwilligerscentrale. Er wordt een afspraak met je gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Daarna wordt er voor je gezocht naar een geschikte vrijwilliger en volgt er een kennismakingsgesprek waar de Coördinator Vrijwilligerscentrale bij aanwezig is.

Wat bieden we vrijwilligers? Vrijwilligerswerk doen bij het Maatjesproject is uitdagend en afwisselend. De vrijwilliger is voor één jaar gekoppeld en als hij/zij na dat jaar door wil gaan, ontstaat er weer een nieuw contact.

Verder:

  • is het vrijwilligerswerk dat, in overleg met de aanvrager, door de vrijwilliger zelf in te plannen is;
  • starten vrijwilligers met een training;
  • zijn er vrijwilligersbijeenkomsten waarbij ervaringen uitgewisseld kunnen worden en waarin deskundigheidsbevordering geboden wordt;
  • krijgt iedere vrijwilliger een contract en is verzekerd.

Ga terug