MENU

Praktische ondersteuning

Het Steunpunt Mantelzorg werkt nauw samen met de Praktische ondersteuning Cranendonck. Mantelzorgers kunnen een beroep doen op diverse vormen van dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan een bezoekvrijwilliger of respijtzorg; een vrijwilliger die een oogje in het zeil houdt zodat je even de handen vrij hebt. Daarnaast geeft de mantelzorgconsulent hulp bij bemiddeling en regelzaken.

Zie ook Praktische ondersteuning Cranendonck

Ga terug