MENU

Taalcafé

Vanuit de behoefte van vluchtelingen, maar ook andere niet-Nederlandstaligen om elkaar te ontmoeten en de gelegenheid te hebben Nederlands te spreken, heeft Vluchtelingenwerk in samenwerking met Bibliotheek de Kempen het initiatief genomen om een Taalcafé te organiseren.

Het Taalcafé biedt een tweewekelijkse bijeenkomst om Nederlands te praten en het Nederlands leren te stimuleren. De bijeenkomst is een aanvulling op de door de deelnemer te volgen taalcursus Nederlands en/of een opstapje naar verplichte inburgering. De doelgroep van het Taalcafé: anderstaligen en nieuwkomers en iedereen die interesse heeft om spelenderwijs met taal bezig te zijn (bijvoorbeeld mensen uit de wijk). De organisatie ligt in handen van Cordaad Welzijn.

Het Taalcafé vindt vanaf eind augustus 2018 alleen in Budel plaats op de tweede en vierde donderdag van de maand.
In Maarheeze wordt pas weer een taalcafé georganiseerd als er minimaal 4 geïnteresseerden zijn. Dan kan het Taalcafé plaatsvinden op de eerste en derde woensdag van de maand.

Het initiatief voor, het voorbereiden en het uitvoeren van het Taalcafé ligt bij de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Cranendonck en Bibliotheek De Kempen. Professionele uren vanuit Vluchtelingenwerk Cordaad Welzijn (coördinator) worden ingezet voor coördinatie, begeleiding en hand- en spandiensten.

Data en openingstijden zijn terug te vinden in onze agenda.


Ga terug