MENU

Taalcafé

Vanuit de behoefte van vluchtelingen, maar ook andere niet-Nederlandstaligen om elkaar te ontmoeten en de gelegenheid te hebben Nederlands te spreken, heeft Vluchtelingenwerk het initiatief genomen om een Taalcafé te organiseren.

Het Taalcafé biedt een wekelijkse bijeenkomst om Nederlands te praten en het Nederlands leren te stimuleren. De bijeenkomst is een aanvulling op de door de deelnemer te volgen taalcursus Nederlands en/of een opstapje naar verplichte inburgering. De doelgroep van het Taalcafé: anderstaligen en nieuwkomers en iedereen die interesse heeft om spelenderwijs met taal bezig te zijn (bijvoorbeeld mensen uit de wijk). De organisatie ligt in handen van Cordaad Welzijn.

Taalcafés in Heeze-Leende vinden wekelijks op verschillende locaties en verschillende tijdstippen plaats. Klik hier om de agenda van Heeze-Leende in te zien. Wil je meer informatie, neem dan contact op met Angelique Vervoort.

Het initiatief voor het voorbereiden en het uitvoeren van het Taalcafé ligt bij de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Cordaad Welzijn. Professionele uren vanuit Vluchtelingenwerk Cordaad Welzijn (coördinator) worden ingezet voor coördinatie: begeleiding van de vrijwilligers.


Ga terug