MENU

Versterking netwerk

Als het je niet alleen lukt om problemen aan te pakken schakelen we het aanwezige netwerk in. Dit kan familie, buren, vrienden, etc. zijn. Is er geen netwerk dan proberen we dat op te zetten. Als dat niet lukt zetten we waar nodig vrijwilligers van de praktische ondersteuning in bijv. als maatje of voor hulp bij de thuisadministratie. Samen met jou en het netwerk proberen we tot aanpak/oplossingen te komen, die voldoen voor de eerstkomende tijd.

Ga terug