MENU

Vindplaats gericht jongerenwerk.

De plaatsen waar de jongerenwerker de jongeren opzoekt kan op diverse locaties zijn, zoals op straat, in winkelcentra, in en rond school, in de buurt etc. In het contact met de jongeren wordt vooral afgestemd op hun leefwereld.

Het is voor jongeren zeer belangrijk dat zij het gevoel hebben dat zij een plek hebben binnen hun leefomgeving. Jongerenwerkers slaan de brug tussen jongeren en hun omgeving. Het doel van de contacten met deze jongeren is om de verbinding te leggen tussen hen en hun omgeving, zodat zij zich er bewust van zijn dat zij deel uitmaken van onze maatschappij.

Verder is het jongerenwerk voor veel jongeren een luisterend oor, want veel jongeren willen gehoord worden in wie ze zijn. Waar de nood aan de man is, kunnen jongeren ook steeds bij het jongerenwerk terecht voor advies en informatie. Als ambulant jongerenwerkers hebben wij ook een doorverwijsfunctie naar diverse hulpverleningsinstanties.

Als straatwerkers zijn we vooral coachend aanwezig bij de jongeren en ondersteunen wij hen om hun kwaliteiten daadwerkelijk vorm te geven en hen te laten participeren in de maatschappij. Jongerenwerkers zijn en blijven altijd in gesprek met jongeren, geen onderwerp is te gek. Jongerenwerkers zijn getraind om trends en signalen binnen een groep op te pikken en bespreekbaar te maken. Zij helpen of ondersteunen de jongeren (tijdelijk) indien zij zelf niet in staat zijn om de juiste keuzes te maken. Vaak zit er een keerzijde aan de medaille. Op de vindplaatsen wordt regelmatig een heleboel rommel achtergelaten, er is geluidsoverlast in de vorm van muziek, geschreeuw en af en aan rijdende scooters. Jongerenwerkers maken dit gedrag bespreekbaar en sturen op verbetering en aanpassing van het gedrag. Daarnaast zijn er bijkomende risico’s aan het regelmatig bezoeken van een vindplaats. Hierover gaan jongerenwerkers ook in gesprek met ouders en opvoeders. We hebben het dan over het gebruik van alcohol, soft- en harddrugs en het verkennen van allerlei grenzen die in de basis bij opgroeien en de pubertijd (kunnen) horen.

Ga terug