MENU

Informatiebijeenkomsten voor statushouders

Cordaad Welzijn Vluchtelingenwerk in Valkenswaard heeft, in samenwerking met de GGD, vier informatiebijeenkomsten voor statushouders georganiseerd.

Marijke de Kroes, consulent gezondheidsbevordering van de GGD, informeerde de aanwezigen.
De bijeenkomsten hadden als thema ‘Vrouw en Gezondheid’ en ‘Gezondheid in Nederland’. Voor zowel de Eritrese als de Arabisch sprekende aanwezigen was er een tolk aanwezig.

Marijke beschikte over verschillende folders die gebruikt kunnen worden bij een bezoek aan de huisarts. Heel praktisch als men de taal onvoldoende spreekt. Ook verwees ze hen naar belangrijke sites waar veel informatie te halen is in de juiste taal.

De aanwezigen vonden het leerzame maar ook gezellige bijeenkomsten waar ze elkaar konden ontmoeten.


Foto

Deel bericht
Ga terug