MENU

Op naar meer lokale slagkracht!

*Het is eind 2018. Om tafel zitten de directeuren van Wél!zijn de Kempen (toen nog GOW) en van Cordaad Welzijn. Arno Heesters en Robert Tops zijn het erover eens. We hebben veel raakvlakken met elkaar: een sterke focus op kwaliteit, persoonlijk contact en alle diensten zoveel mogelijk lokaal verankerd. Waarom gaan we niet samenwerken? En zo geschiedde.


Onderweg naar samen
Een serie van gesprekken volgde met medewerkers, bestuursleden, vrijwilligers en belanghebbenden. En de voordelen om samen slagen te kunnen maken werden duidelijk. Zo duidelijk dat nu een vervolgstap prijkt. Wij, Cordaad Welzijn, hebben nu de intentie om samen met Wél!zijn de Kempen één organisatie te gaan vormen.

Hoe ziet dat eruit?
Door onze sterktes te bundelen gaan we effectief gebruikmaken van alle aanwezige kennis, kunde en middelen bij ons en bij Wél!zijn de Kempen. Om zo nog meer maatwerk te kunnen leveren op locatie. Met lokale vrijwilligers en samenwerkingspartners die weten wat er speelt binnen de gemeente.

Want dat is wat ons bindt: kwalitatief welzijnswerk met een lokale herkenbaarheid, dicht bij de mensen. Met korte lijnen, aandacht, kwaliteit en zeker ook continuïteit. ‘We houden het gewoon dicht bij huis.’

De route
De komende periode zullen we met Wél!zijn de Kempen, en in samenspraak met de belanghebbenden, ons plan tot samenvoeging concreet maken. Coördinatie voor dit alles ligt bij Robert Tops en de nieuwe interim-directeur van Wél!zijn de Kempen, Ton Wouters.

Wij doen ons best je op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Mocht je tussentijds nog vragen hebben, dan neem gerust contact op!


Deel bericht
Ga terug