MENU

Versterking basisvaardigheden gemeente Veldhoven

Vrijdag 17 mei 2019 vond de ondertekening plaats van de alliantieverklaring tussen Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) en DigiTaalhuis Veldhoven.

Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven onderschrijft de visie, de missie en de ambitie die vastgelegd zijn in het convenant ‘Versterking basisvaardigheden gemeente Veldhoven’ en verbindt zich als alliantiepartner aan DigiTaalhuis Veldhoven. De Stichting draagt bij aan het versterken van de basisvaardigheden in Veldhoven door bij haar medewerkers bewustzijn te creëren rond de problematiek van laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en digibetisme.
Daarnaast investeert de Stichting in de competenties van medewerkers om mensen, die moeite hebben met lezen en schrijven, omgaan met geld en/of omgaan met de computer en het internet, te herkennen en door te verwijzen naar DigiTaalhuis Veldhoven.

Foto

Deel bericht
Ga terug