menu

Samen Sterk in Welzijnswerk!

Missie

Als Cordaad Welzijn staan we midden in de samenleving. Met elkaar bouwen we aan buurten waar iedereen zich thuis voelt en ertoe doet. SAMEN met onze medewerkers, maar ook met jou als dorpsgenoot, samenwerkingspartner, vereniging of belangstellende.

Werkgebied en diensten

We zijn actief in 9 gemeentes in Zuidoost-Brabant. Samen bieden we 16 verschillende diensten aan. Dit zijn opbouw-, jeugd- en jongerenwerk, vluchtelingenwerk, vrijwilligerscentrale, zelfhulpgroepen, klus-, vervoers- en boodschappendienst, thuisadministratie, maatjes, vrijwillige palliatieve thuiszorg, mantelzorgondersteuning, dagbesteding, taalontwikkeling en buurtbemiddeling.

Waar staan we voor

Wij gaan voor krachtige dorpen en wijken, waar mensen naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen.
Wanneer mensen elkaar helpen om iets te bereiken door hun eigen vrije tijd, kennis en vaardigheden te delen geeft dat een goed gevoel. Dit werkt aanstekelijk en geeft energie. We noemen dit gemeenschapskracht. Wij zijn er om die gemeenschapskracht te ondersteunen: voor inwoners en vrijwilligers. Bij vragen, als er vervanging nodig is, voor begeleiding, training of als je anderen wilt ontmoeten. Bij ons kun je terecht.

Iedereen telt mee Ieder mens is wel ergens goed in of heeft een passie.
We kijken naar wie wat kan én wil doen en brengen dit bij elkaar. We vangen elkaar op als er iets gebeurt. Zo zorgen we met elkaar voor een fijne werk-, woon- en leefomgeving.

We starten met jouw vragen en wensen.
Waar heb jij behoefte aan in jouw dorp, wijk of vrijwilligerswerk? Wat ontbreekt nog en wat gaat juist goed? We luisteren, kijken en maken contact. SAMEN gaan we aan de slag.

We zijn er waar nodig, laten weer los wanneer het kan.
Zien we een behoefte, dan verbinden we inwoners, organisaties en verenigingen met elkaar. Zij gaan dan zelf aan het werk, mét onze vrijwilligers. Samen-redzaam.

We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
Het is voor jou helder wat we doen en wat we van elkaar mogen verwachten. We maken duidelijke afspraken en vragen tussendoor om feedback. We leren van elkaar. Met onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners en betrokkenen houden we korte lijnen en werken we op basis van wederzijds respect.

Iedereen weet ons te vinden
In de dorpen kennen alle inwoners en samenwerkingspartners ons. Ze weten waar we voor staan en waarvoor ze bij ons terecht kunnen.

We zijn een toffe werkgever.
Als werkgever zijn we flexibel, denken we mee met ontwikkelingsmogelijkheden van onze (vrijwillige) medewerkers. We maken gebruik van elkaars krachten, geven feedback en leren van elkaar. Nieuwe collega’s en vrijwilligers voelen zich snel op hun plek bij ons en gewaardeerd. Onze vrijwilligers zijn ons goud en onze ambassadeurs; de stappen die we nemen, nemen we samen. Hun vakkundigheid, betrokkenheid en enthousiasme waarmee zij zich inzetten voor een ander zijn ons visitekaartje.

Basisgegevens

Stichting Cordaad Welzijn is ontstaan uit de fusie tussen Stichting Stimulans Welzijn te Veldhoven en Stichting Paladijn, organisatie voor welzijn te Valkenswaard en is op 7 juli 2015 opgericht. Op 1 juli 2020 zijn we gefuseerd met Stichting Welzijn de Kempen.
We opereren onder de merknaam: Cordaad Welzijn.

Statutaire vestigingsplaats: Veldhoven
Rechtsvorm: Stichting
Postadres: Sterrenlaan 15, 5503 BG Veldhoven
Telefoon: 040 253 34 43
mail

Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63717662.
Fiscaal nummer: 8553.69.139

ANBI-status

Stichting Cordaad Welzijn heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status van de belastingdienst gekregen. Een organisatie kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om de ANBI status te hebben en te behouden, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

AVG

Stichting Cordaad Welzijn voldoet aan de richtlijnen van de AVG. De contactpersoon (Funtionaris Gegevensbescherming) is de heer Marc Verberk.

Financiële verantwoording

Stichting Cordaad Welzijn gefinancierd vanuit publieke middelen, grotendeels vanuit subsidie op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht door de gemeentelijke overheid. Daarnaast vindt er fondsenwerving plaats bij goede doelen en fondsen. De stichting kent een beperkt vermogen dat is opgenomen in het beknopte financieel jaarverslag. Bij het opstellen van de jaarrekening volgt Stichting Cordaad Welzijn de richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 (kleine organisaties zonder winststreven) en de Wet normering topinkomens (WNT) .
Zie het financiële jaarverslag van 2023

Eerdere kalenderjaren:
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016.

Bestuur en Raad van Toezicht (RvT)

Het uitgangspunt van bestuur en RvT is het streven naar goed toezicht, maximale verantwoording en transparantie. Stichting Cordaad Welzijn werkt met een code voor goed besturen. De stichting heeft een directeur-bestuurder en een RvT.

Samenstelling

Het bestuur wordt gevormd door drs. J.E.C. (Jacqueline) van Poeteren Msc, directeur-bestuurder.
En ir. J.A. (Angelique) Vervoort als waarnemend directeur-bestuurder.

Raad van Toezicht:

Ans Verdonschot, lid
Mariënne van Dongen, voorzitter
Nico Sluiter, portefeuille financiën
Rian Slenders, lid
Thjeu Houben, lid

Beloningsbeleid

De specificatie van het beloningsbeleid voor de bestuurder maakt onderdeel uit van het jaarverslag (zie paragraaf ‘Financiële verantwoording’). Alle personeelsleden van Cordaad Welzijn worden conform de in de CAO-Sociaal Werk vastgestelde richtlijnen beloond, zo ook de bestuurder van Cordaad Welzijn. Daarnaast ontvangen de leden van de RvT een vergoeding op basis van het door de vakvereniging Sociaal Werk Nederland, voorheen MOGroep, voorgesteld beleid.

Vertrouwenspersoon

Niemand werkt alleen. Je hebt als vrijwilliger, stagiair en medewerker altijd te maken met andere mensen zoals collega’s, leidinggevenden, opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, klanten, adviseurs, controleurs, etc. Helaas verloopt deze samenwerking niet altijd even prettig. Dan is het fijn als je hier vertrouwelijk over kunt spreken met iemand: de vertrouwenspersoon. Zo kunnen zelfs gezondheidsklachten of conflicten worden voorkomen. Onze vertrouwenspersonen: Els van Esch en Aad Schoenmakers. Wil je contact met ze leggen? Dan vind je hier onder de contactinformatie.

Els van Esch
Bureau Mens en Werk
info@bureaumensenwerk.nl
06 55 14 76 04

Aad Schoenmakers
MENSENWERK Coaching
aad@mensenwerkcoaching.nl
06 46 05 29 01

Klokkenluidersregeling

Een klokkenluider is iemand die misstanden in een bedrijf of organisatie naar buiten brengt. Bijvoorbeeld Wanneer je een vermoeden of bewijs hebt dat een medewerker van Cordaad Welzijn de wet overtreedt of zich niet aan de afspraken van Cordaad Welzijn houdt. De klokkenluidersregeling is er om duidelijkheid te geven welke stappen je kunt ondernemen, je rechten en plichten en hoe je bent beschermd.

Bekijk onze ‘Regeling klokkenluider’

Overige informatie

Wij zijn actief in 9 gemeenten:

  • Bergeijk met als kernen Bergeijk, Luyksgestel, Westerhoven, Riethoven, ’t Loo en Weebosch
  • Bladel met als kernen Hapert, Bladel, Hoogeloon, Casteren, Netersel
  • Cranendonck met als kernen Budel, Budel-Schoot, Budel – Dorplein, Maarheeze, Soerendonk en Gastel
  • Eersel met als kernen Eersel, Duizel, Steensel, Knegsel, Vessem en Wintelre
  • Heeze-Leende met de kernen Heeze, Leende, Leenderstrijp en Sterksel
  • Reusel-De Mierden met als kernen Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel, Reusel
  • Valkenswaard met als kernen Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard
  • Veldhoven met als wijken Cobbeek/Centrum, De Polders, d’Ekker, Heikant/De Kelen, Meerveldhoven, Oerle, ’t Look, Veldhoven-Dorp, Zeelst, Zilverackers, Zonderwijk
  • Waalre met als kernen Aalst en Waalre
Het lijkt er op dat javascript is uitgeschakeld in deze browser. Om de site optimaal te laten functioneren dient u javascript te activeren