MENU

Privacy, klachten en melding datalekkenReglementen

Hier vind je het ‘privacy statement’ van Cordaad Welzijn
Hier vind je het ‘klachtenreglement’ van Cordaad Welzijn
Hier vind je het document ‘meld beveiligingslek’ van Cordaad Welzijn

Protocollen

Hier vind je het protocol ‘melding en registratie incidenten’

Vertrouwenspersonen

Informatie over onze vertrouwenspersonen vind je op pagina ‘Over Cordaad Welzijn

Klachten- en melding datalekformulier Cordaad Welzijn

Persoonlijke gegevens
Omschrijving klacht(en) of datalek

Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?

Gewenste oplossing / reactie

Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wenst: Wat zou dat dan zijn?

Voorheen telefonisch contact

Heeft u al telefonisch contact gehad over de klacht, en zo ja met wie, en wat is daar uit gekomen?

Terug naar boven