menu

Gezocht: Taalmaatjes voor kinderen van 2 tot 6 jaar

09 augustus


Gezocht: Taalmaatjes voor kinderen van 2 tot 6 jaar die mee doen met het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
We zoeken mensen in Heeze –Leende die het leuk vinden met taal en kinderen bezig te zijn.

Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)?
VVE is speciaal bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar om hun ontwikkeling, met name op taalgebied, te stimuleren. Deze kinderen kunnen met behulp van een speciaal activiteitenprogramma een inhaalslag maken om zodoende goed aan de slag te kunnen op de basisschool.

De VVE wordt georganiseerd door de basisscholen, kinderopvang en het consultatiebureau met ondersteuning van de gemeente. Het VVE-programma begint bij de peutergroep en loopt door in de kleutergroep van de basisschool. Kinderen kunnen op deze wijze aansluiting krijgen met én houden op de basisschool.
Taalmaatjes zijn een aanvulling op dit programma en wordt georganiseerd vanuit Cordaad Welzijn.

Taken taalmaatje
Het taalmaatje zal thuis de VVE activiteiten mee helpen organiseren zodat ouders er zelf mee aan de slag kunnen. Dit houdt concreet in dat het taalmaatje, in de meeste gevallen, één keer per week ondersteuning biedt.
Het taalmaatje neemt de ouders mee in het spelen en lezen met de kinderen tijdens de dagelijkse gang van zaken.

Wij vragen
Een inzet van 2 uur per week om met het kind en ouders aan de slag te gaan (Dit is overdag in overleg met de ouders en kinderdagverblijf).
Daarnaast vragen we tijd van je voor deskundigheidsbevordering en de bereidheid om aan trainingen deel te nemen.

Daarbij beschik je over
Affiniteit om met mensen die ondersteuning nodig hebben bij het verwerven van de Nederlandse taal om te gaan. Plus inlevingsvermogen in de wereld van het kind en de ouders.

Wij bieden
Een gezellige werkomgeving met medecollega’s.
Begeleiding bij de werkzaamheden zowel vanuit Cordaad Welzijn als vanuit het kinderdagverblijf. Je valt onder het vrijwilligersbeleid van Cordaad Welzijn en je bent via Cordaad Welzijn verzekerd. Deskundigheidsbevordering intern en wanneer nodig extern.

Meer informatie of interesse?
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie, bel dan met Björn Roos, 06-518 613 54, of stuur een e-mail naar mail

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Naam*
Voorvoegsel*
Geslacht*
Geboortedatum*
Contactgegevens
Straat*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
E-mail*
Telefoon*
Opleiding
Niveau*
Richting*
Overige gegevens
Sollicitatiebrief*
C.V.*
Waar zag je deze vacature voor het eerst?*
Indien anders

Dit formulier vraagt u persoonlijke gegevens zodat wij met u kunnen communiceren. De gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.

Het lijkt er op dat javascript is uitgeschakeld in deze browser. Om de site optimaal te laten functioneren dient u javascript te activeren